O Korčuli
        + povijest
        + mjesta
        + karta

Apartmani
Ponuda
Kontakt
Home


++  O   K o r č u l i    >>  p o v i j e s t


Makro Polo          Otok Korčula bio je nastanjen već u pretpovijesti, a tragovi pradavna života otkriveni su na mnogo mjesta. Najstariji su nalazi kamenih noževa iz neolita na otočiću Badiji kod Korčule.

         Najbogatije i najbolje istraženo je neolitsko nalazište Vela Spilja u Veloj Luci. Tu je istraženo nekoliko slojeva pradavnog života s ognjištem, ulomcima keramike, grobovima (5000. - 3000. prije Krista) Iz tog su vremena mnogobrojne neolitske gomile - kultna mjesta i grobovi - kamene gromade, a ima ih posvuda diljem otoka.

         U 6. stoljeću prije Krista otok su naselili Grci, najprije kod Vele Luke, a kolonisti su Kniđant koji otok nazivaju Corcvra Melaina (crna). Nešto kasnije na drugom kraju otoka, području današnje Lumbarde dolaze Grci s otoka Visa (Isse) osnivajući značajnu naseobinu o kojoj govori natpis PSEFIZMA pronađena krajem 19. stoljeća, a potječe iz 3. stoljeća prije Krista. U Lumbardi su pronađeni grčki grobovi istog vremena s prilozima gnathia vaza. Sigurno bi sustavno arheološko iskapanje otkrilo ne samo cijelu grčku nekropolu nego i druge tragove njihova naselja.

         U 1. st. poslije Krista otok su kao i cijelu Dalmaciju osvojili Rimljani nazvavši je Ilirikom. U 7. stoljeću do obale Jadrana prodiru Slaveni - Hrvati i uskoro osnivaju vlastitu državu, koja je najprije kneževina, a od 925. godine krunidbom prvog kralja Tomislava postaje kraljevina. U okvirima te države bila je i Korčula.

         Bježeći pred nadiranjem Slavena iz Salone romansko stanovništvo došlo je na otoke Brač, Hvar i Korčulu, a nakon smirivanja prilika većina se vratila u stara prebivališta, a ostali asimilirali s doseljenicima.

         Godine 1000. mletački dužd Petar II. Orseolo zauzima dalmatinske gradove i otoke, pa tada pod vlast Venecije dolazi i Korčula. Upravo ovdje na obližnjem otočiću Majsanu utaborio se dužd vodeći pohod prema Korčuli i Lastovu koji mu pružiše otpor, ali ih je ubrzo pokorio.

         Nakon toga uprava nad Korčulom se često mijenjala: Veneciju smjenjuj zahumski knezovi, hrvatsko-ugarski kraljevi, ponovno Venecija, od 1413-1420. Dubrovačka Republika. Zatim od 1420. do 1797. godine Venecija. Kad je Napoleon srušio Venecijansku Republiku Dalmaciju je na kraće vrijeme zauzela Austrija, ali ubrzo dolaze Francuzi.

         U razdoblju od 1804. do 1805. godine Korčula je promijenila gospodare: Francuze i Ruse, a od 1807-godine do 1813. godine vladaju Francuzi, potom Englezi do 1815. godine kad je na Bečkom kongresu odlučeno o novim granicama europskih država. Dalmacija dolazi pod austrijsku upravu i ostaje do kraja I. svjetskog rata (1918. godine), ali tek 1921. godine pripojena je novostvorenoj državi Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca, koja potom dobiva ime Jugoslavija.

         Nakon višestranačkih izbora 1990. godine na referendumu se stanovništvo Hrvatske izjasnilo za izlazak iz Jugoslavije i proglašena je samostalna država Republika Hrvatska.


Zahvaljujem Turističkoj zajednici grada Korčule koja je dozvolila korištenje njihovog teksta o opisu otoka, grada Korčule i okolnih mjesta.