O Korčuli
Apartmani
        + Vila Sonja

Ponuda
Kontakt
Home


++  A p a r t m a n i    >>  V I L A   S O N J A    >>  S O B A   P R V E  K A T E G O R I J E


SOBA PRVE KATEGORIJE

Podaci o sobi
Kategorija *** Kupatilo Da
Broj osnovnih ležaja 2 Terasa/balkon Da
Pomoćni ležaj 1 Radio Da
Hladnjak Da Veličina sobe (m2) 20

<<< povratak