O Kor赬i
Apartmani
Info
Kontakt


++  K o r 蠵 l a                                                                                        english ->English


Kor赬a          Otok Kor赬a jedan je od najljep蠩 najve橨 od tisu浠otoka u Hrvatskoj. Cijeli otok ekolo頪e sa赶an botani諩 vrt u kojemu se 赪e pjev ptica i zaglu?lasanje cvr衫a, podsje衪u橠nas tako na izgubljeni raj. Obale otoka oplemenjuje 195 djevi衮skih o赶anih uvala i rtova, a Kor赬anski arhipelag broji 48 oto試a.

         Grad Kor赬a je turisti諯 i kulturno sredi堯toka Kor赬e. Jedan je od najbolje o赶anih srednjovjekovnih gradova sredozemlja. Oduvijek je privla詯 putnike i naseljenike. To je kameni grad u kojem se rodio 赶eni svjetski putnik i istra桨 Marko Polo. Pored rodne ku楠Marka Pola, turisti imaju priliku vidjeti ostav鮥 romani諥, goti諥 i renesansne kulture.


++  A p a r t m a n i


Apartmani          Gostima i turistima u Kor赬i nudi se raznoliki smje?pa tako i smje?u apartmanima. Velika i raznolika ponuda apartmanskog smje? predstavlja bogatstvo turisti諥 ponude. Od apartmana uz samu morsku obalu do apartmana u mirnim, tihim i vegetacijom bogatim predjelima Kor赬e i okoline. Turistima se uz smje?u komfornim apartmanima pru?gostoprimstvo na蠤oma橮a.


++  Z a n i m l j i v o s t i


More?</a>
         Pored brojnih zanimljivosti na Kor赬i sa赶ana je tradicija odr桮ja vite騠igara. Kor赬anski pomorci i putnici donosili su u svoj zavi衪 obi衪e i spektakle koji su im se svidjeli, te su ih tu prilago?li svom ukusu i ma鮠Tako je nastala vi? 襴iri stotine godina stara vite?gra More?spektakularni dinami諩 bojni ples s ma襶ima, predstavljen gotovo cijelom svijetu. More?e Kor赬anski identitet i simbol njene borbe za slobodu, borbe u kojoj su dobro, pravda i po宪e pobjednici. 
<br><br>         Otok Kor赬a pravo je otkri楠i za ljubitelje sporta i aktivnog odmora. Priroda je Kor赬u obdarila 詳tim i kristalno bistrim morem tako da mo?u桴i u plivanju oko ure宩h pla?sa赶anih uvala, ronjenju u podvodnom svijetu uzbudljive flore i faune, jedrenju na dasci niz i uz na daleko poznati maestral (sjeverozapadnjak) <br><br>
<br>
<p style=

Agency ReNT

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.

Zahvaljujem Turisti諯j zajednici grada Kor赬e koja je dozvolila kori宪e njihovog teksta o opisu otoka, grada Kor赬e i okolnih mjesta.